المیراث: تاریخ ادبی و علمی اهواز ( قرن اول تا ششم هجری)

 

المیراث

 

گزیده تاریخ ادبی و علمی خوزستان

 

 

(قرن اول تا ششم هجری)

 

لفته سواری

 

1388

 

 

بسم الله

 

الرّّحمن الرّّّّّّّّحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم:

 

 

 

 

به پدر و  مادرم،

آنان که چگونه بودن را به من ارزانی داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               فهرست مطالب

 

  عنوان:                                                                                                        صفحه                     فهرست مطالب................................................................................................................................4

پیشگفتار.......................................................................................................................................... 8

بخش اول: جغرافیایی تاریخی خوزستان............................................................................................9

بخش دوم: تاریخ ادبی و علمی خوزستان..........................................................................................28

تاثیر مکتب ادب اهوازی در ادبیات عرب

1-    عبدالحمید کاتب (75-132 هجری)..................................................................29

2-    ابوالفضل محمد بن احمد بن عبدالحمید کاتب...................................................29

3-    محمد بن سیرین میسانی(31- 110 هجری) .....................................................30

4-    عبدالله بن مقفع بن مبارک (106- 143 هجری).................................................33

5-    ابونواس حسن ابن هانی ( 133- 196 هجری)..................................................35

6-    ابومحلم محمدبن هشام بن عوف التمیمی (245هجری)....39

7-    دعبل خزاعی (148- 264 هجری).....................................................................40

8-    محمد بن قاسم بن سلیمان ضریر ( 191 هجری)...............................................42

9-    ابن سکیت الدورقی (186- 246 هجری)...........................................................43

10-حسن بن عبدالله عسکری ( 293- 382 هجری ) .......................................48

11-ابوهلال عسکری (325- 395 هجری ).......................................................52

12-رابعه بنت کعب ( قرن چهارم).....................................................................54

نقش اهوازی در آغاز نگارش جغرافیایی تاریخی

13-جعفر بن احمد مروزی اهوازی ( 274 هجری )..........................................54

جایگاه دانشمندان اهوازی در علوم پزشکی و شیمی

14-عبد یسوع اول ( قرن چهارم میلادی ).........................................................56

15-جبرئیل بن بخت یسوع (155-213 هجری)................................................56

16-ابن ماسویه (172-241 هجری)..................................................................59

17-ابوزید حنین عبادی (194 هجری)...............................................................63

18-مدرسه گندی سابور (120-215 هجری).....................................................68

19-آل بخت یسوع ( قرن دوم  هجری)............................................................76

20-بیت الحکمه ( 201 هجری).........................................................................80

21-علی بن عباس اهوازی ( 343 هجری).........................................................81

جایگاه دانشمندان اهوازی در علوم ریاضیات و فیزیک و نجوم

22-ابن هیثم ( 354-430 هجری )....................................................................83

23-احمد بن کرنیب (360 هجری )..................................................................86

دیوان سالاری و آئین کشورداری

24-سهل بن هارون میسانی (215 هجری).........................................................87

25-ابوایوب سلیمان مخلد مورانی( 154 هجری)...............................................88

26-ابو سعد تستری(439 هجری )....................................................................90

جنبش های مذهبی اهوازی

27-خریت بن راشد (42 هجری ).....................................................................92

28-یزید بن مغفل جعفی (61 هجری ).............................................................93

29-ابوبلال مرداس تمیمی (61 هجری).............................................................93

30-ابوعبیده تمیمی ( 160 هجری)....................................................................98

31-ابن طباطباء، دیباج ( 199 هجری )..............................................................99

32-منصور شیبانی، ابوالسرایا ( 199 هجری) ...................................................99

قیام صاحب الزنج

33-صاحب الزنج (205-270 هجری)............................................................100

زمینه اعتقادات و سرآغاز پیدایش قرامطه و دعوت اسماعیلیه

34-میمون القداح الأهوازی(227 هجری)........................................................104

35-حسین اهوازی، الداعی (260 هجری)........................................................107

36-حمدان قرمط (260 هجری)......................................................................108

37-ظهور قرامطه..............................................................................................109

38-عقاید قرامطه.............................................................................................110

39-عبدان الکاتب (260 هجری)......................................................................112

40-ابو علی جبایی (235 هجری )...................................................................114

تاسیس دولت قرامطه

41-تشکیل حکومت قرامطه در احساء و بحرین............................................115

/ 5 نظر / 49 بازدید
فیل سوف (پان آدمیت)

سلام دوست عزیز چند روزی است که مطالب وبلاگت را میخوانم بسیار جالب است البته متون عربی را متوجه نشدم خواهشی ازت داشتم. اگر ممکن است و اگر داری فایل کتاب ایرانیان عرب تبار را برایم ایمیل کن ممنون میشم موفق باشی و پیروز [گل]

saleh

رحمه الی روح والدک جمیل جدا وشکرا

بردیا اهوازی زاده

زمانی که دانشگاه جندی شاپور و دانشمندان مسیحی و زرتشی ان بودند هنوز پیامبر ظهور نکرده بود و هنوز اعراب از حجاز بیرون نیامده بودند و عراق و خوزستان و فارس و.. همه زرتشتی و مسیحی بودند. شما همه را نوشته اید عرب بوده اند!! نوشته هایتان راخالی از دروغ و احساسات ناسیونالیسیتی کنید و اینقدر آشکارا خودتان را با دزدی اشخاص و دانشمندان ایرانی به سخره نگیرید. شما همه اسامی رامعرب می کنید بعد هم می گویید همه عرب بوده اند! همین شما دشمنی بین عرب و عجم می اندازید. حتما ایران راهم عیران می کنید و می گویید همه عرب بوده اند. اصلا ببخشید این ایرانیها بوده اند که از حجاز به کشور شما یعنی(ایران و عراق فعلی) حمله کرده اند و در ان سکنی گزیدند!! امپراتوری ساسانی هم عرب بودند! شوشیها هم عرب بودند! همه نامها را معرب می کنید بعد همه همه را می گویید عرب هستند!

مسلم از اهواز

من با دوستی که نظر داده موافقم ، شما با این معرب کردن افراد، شهرها و زمین و اسمان ! تاریخ سازی کرده اید و فراموش کرده اید که اعراب فعلی خوزستان همگی از کعب و ساداتند که نیازی نیست من بگویم نسب اولی از حجاز و یمن و دومی از پیامبر است و در زمان قاجار و صفوی به خوزستان امده اند و همه عشایرند نه شهرنشین. پس چطور می گویید مردم ان روزگار خوزستان که هنوز همه زرتشی و مانوی و مسیحی بوده اند عرب نامیده اید؟ ان تاریخی که از شهرهای قدیمی خوزستان نوشته شده همگی مردمش ایرانیان قدیم خوزستان بوده اند و شهرهایی که نام برده شده اند آشکارا همگی نامهایشان رامعرب کرده اید. این شهرها در اثر ویرانی های ناشی از جنگ قبایل عرب با ایرانیها و نیز با خودشان و ناامنی های منتج و خرابی کانال های آبیاری ساسانی خوزستان ویران شدند.

عبدالله

احسنت اشکرک لأن ذکرت الاهواز و تاریخه المنور اسأل الله یوفقک لنصر الاهواز و لبث ثقافات الاهوازیین حتی یعرف الجمیع بأن الاهواز هو ارض الثقافة و الایمان. و العاقبة للمتقین